Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κωδικός: 000.000.281                                                                                                                                                                        15-01-2017
Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική » γράμμα ξ » σελίδα 1 » Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται: Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας. Η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και ....

Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Προβολή φορέα | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε)

Επιστροφή σε:  Αρχική « γράμμα ξ « σελίδα 1