Δημοσιουπαλληλικός Kώδικας

Κωδικός: 000.000.494                                                                                                                                                                        07-04-2016
Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική » γράμμα δ » σελίδα 1 » Δημοσιουπαλληλικός Kώδικας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Φ.Ε.Κ. 26 τεύχος Α’/09-02-07 Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, και της ...

Επιστροφή σε:  Αρχική « γράμμα δ « σελίδα 1